" The Swedish Turn-Around Executive"

Inbjudan till middag med Lars Nyberg, Ordförande och Chief Executive Officer i NCR Corporation,

Torsdagen den 17 maj.

Lars är Civilekonom från Stockholm och har via en karriär som omfattar bl. Philips i Sverige, Storbritannien och Holland sedan 1995 haft ledande befattningar inom NCR. Han har genomfört en dramatisk förbättring av NCRs marknadsmässiga position och finansiella resultat och är en av få Svenskar i modern tid som utfört denna typ av omställning i ett Fortune 100 företag. Givetvis är vi därför ytterst glada för att Lars gör oss äran av att vara nästa hedersgäst och talare. Missa inte denna chans att lyssna på en av Sveriges mest framgångsrika internationella företagsledare och styrelseproffs. (Lars sitter bl.a. i styrelsen för Sandvik AB, amerikanska kommittéer, mm...).

Vi träffas denna gång i The Penthouse på Roger Smith Hotel, 501 Lexington Avenue, där vi blir förplägade av deras Svenskt kapabla kök vilket tillsammans med dess Svenske hotellchef ger oss ny dos av elegant och smaklig skandinavisk förtäring på Upper East Side

Skicka Din check till Peter Carlsson, S E B New York, 245 Park Avenue, New York, 10167 utställd på Svenska Civilekonomföreningen. Vi kan endast vara ett begränsat antal så anmäl Dig snarast.

Plats The Penthouse

501 Lexington Avenue - mellan 47:e och 48:e gatan, östra sidan

Phone 212 755 1400

Dag Torsdagen den 17 maj

Tid. Kl.18.30.

Pris $ 68 för Penthouse Terrace reception och tre rätters middag inkl. öl, snaps, vin o kaffe.

RSVP Senast måndagen den 14 maj till:

Jan Mårdh - E-mail address: jrmardh@worldnet.att.net (203) 637-4702, eller
Peter Carlsson - E-mail address: peter.carlsson@sebny.com (212) 907-4981

Hjärtligt välkomna!

Jan Mårdh  Peter Carlsson

 

 

 

Svars talong:

Jag kommer till middagen den 17 maj

_ Jag tar med mig en gäst (namn:)___________________________________________________

_ Jag kommer inte till middagen den 17 maj

Medlems namn__________________________________________________

Arbetsgivare__________________________________________

Address_Hem__________________________________________________

Arb.______________________________________________________

E-mail address_________________________________________

Telefon_________________________________________________

Utexaminerad från:_______________________________________

År:_________________________

Jag är intresserad av att gå in i styrelsen Ja _ Nej _

Förslag på ny medlem:____________________________________

Telefon__________________________________________________

E-mail address____________________________________________

 

Vänligen skicka talongen tillbaka till Peter Carlsson:

Via e-mail - peter.carlsson@sebny.com

Via post - S E B New York

245 Park Avenue

New York, NY 10167