Inbjudan till Ärtans Vänner

Änglar kommer med Punsch ----------------------------------------------------------- 600 Park Avenue

Ärtans Vänner

Generalkonsul, Olle Wästberg, hafver äran att inbjuda till samkväm i dennes residens, 600 Park Avenue, den tjugufemte maj år tvåtusen, kl. 7 om aftonen.

Värdar äro: Generalkonsul Wästberg, Öfverste Gefdenborg samt Rådman Simonsen

RSVP till Erik Lindström erik.l@ix.netcom.com eller Martin Simonsen (914) 345-8486
(först till kvarn…. om det blir fullsatt så lottas de sista platserna ut. Avgiften äro mindre än $45)