Vad kan vara viktigare än SACCs lucialunch dagen innan eller

Nobelfesten dagen efter? Jo, den 9:e december, vill vi inbjuda

Eder alla till en gammal och kär tradition.

ÄRTANS VÄNNERS JULMIDDAG
SAMT SANKTA LUCIA MED LJUS I HÅR

Roger Smith Hotel

501 Lexington Ave. @ 47th Street

Torsdagen den 9:e December, 2004 kl. 19.00

Anmäl Er genast, dock senast Dec. 3, till:

jonase@kaupthing.com

Kvällens värdar: Mattias Johansson och Jonas Englund

 Kom till det roligaste julbordet i New York!
Tyvärr är det ett begränsat antal platser (48) för vårt julbord. Först till kvarn…. Anmälan är bindande, Pacta Sunt Servanda! Avbokningar efter Dec. 3, eller no-shows under kvällen, resulterar i en retroaktivt avgift ($55-65). Höstens två dundersuccéer borgar för stort intresse och vi räknar med att fylla salen. För att undvika att vi hamnar i onåd hos hotellet vill vi i fortsättningen ta in pengar från anmälda som inte kommer. En retroaktiv avgift för No-shows är helt klart den enklaste och bästa lösningen för att garantera Ärtans Vänners framtid på Roger Smith Hotel. Hjälp oss att hjälpa dig själv!

Varmt välkomna!

Allt kan hända - varför inte Lussefirande med kossa?

På medeltiden, när Sverige var katolskt, inleddes adventsfastan på Lucias dag. Men före späkningen inför julen skulle det festas om rejält. Det här glada festandet under 1usse långnatt", i folkmun kallat för 1ussebiten", fortsatte svenskarna med långt efter reformationen. Många var bestyren som föregick fastan. Innan luciadagen brukade julgrisen vara slaktad och förvandlad till korv och sylta i långa banor. Grishuvudet som sparades till jul blev en vacker bordsprydnad. Så här kunde lussenattens fröjder te sig i Småland kring mitten av 1800-talet: "På lussidagen skulle man äta sju frukostar i rad. Lussifirandet gick till så att ett fruntimmer kläddes svartklädd med hvita stjärnor eller hvitklädd med svarta stjärnor samt på huvudet en krona av myrten eller dylikt och i kronan tre ljus som skulle brinna under det hon dansade med dem alla öfver lag. Efter dansen klädde de övriga ut sig på ett sätt som skulle göra dem oigenkännliga och sedan någon lek".

"En typ av lek som ansågs oerhört festlig och skrattretande bland småländska ungdomar var att klä ut fruntimmer i karlkläder och karlar i fruntimmerskläder. Något löjligare kunde ingen tänka sig. Från Värnamo finns en skildring av hur ett ungdomsgäng år 1890 drog runt från gård till gård när mörkret föll och "lusade" på det viset, säkerligen till många vuxnas förtret. Man klädde även ut sig till "lussegubbar" satte på sig masker, så kallade skråpukansikten, eller klädde ut två personer till lussebrud och brudgum, sjöng lussevisor, spelade och spexade för brännvin, kaffe eller pengar. Ett annat skojigt påhitt var lussekossan: "Man kunde taga ut en kviga eller, en ko, leda den en hel mil under Lucianatten med en brinnande Lucia-krona mellan hornen," står det i en uppteckning från det tidiga 1800-talets Forsheda socken. Någon mild, stjärnögd Lucia kände de flesta ute på landsbygden inte alls till vid den här tiden och knappast heller under övriga 1800-talet. Men tiderna förändras. Under senare delen av 1800-talet kom de stora religiösa väckelserna som strängt förklarade den här sortens lussefirande för opassande.

Lucia firades också i finare herrehem och bland de adliga. De var förstås inte bättre än vanligt folk.
Från Värnamotrakten berättade överstelöjtnanten Henrik Lilliecreutz Lund år 1923 om sina släktingar fröknarna Renstierna på Lundbyholm, som på lussenatten hade för vana att rida till Hörle för att ge de unga baronerna Lilliecreutz lussebiten på sängen. "Det var väl på Gustav den tredjes mera lättfärdiga tid," sade överstelöjtnanten menande.

Som lite kuriosa kan vi nämna att Sveriges ambassadör till Brasilien som poserar på bild ovan INTE är inbjuden så att vi skall nog kunna slinka in en Evert Taube-sång obemärkt utan att bli anmälda till någon könsdiskrimineringsinstans. På samma tema finns det ju alltid en chans att amerikanska landslaget i Beach-volleyboll kommer och lussar för Oss som saliga äro. Oavsett om ovannämda f d minister har avskaffat Lucia-firandet i Sverige (vet ej i skrivandets stund), så utlovar vi kvarhållandet av våra egna stolta traditioner.

 

Återigen, varmt välkomna!

Tidigare inbjudningar