IT'S ALIVE


Ärtans Vänner lever vidare!!

Denna gång har vi äran att bjuda till Valborgsfest på:

Roger Smith Hotel
501 Lexington Ave. at 47th Street
(212) 755 1400
www.rogersmith.com

Torsdagen den 29:e April, kl. 19.00
Traditionsenlig meny, ca. $40

Kvällens värdar:
Martin "Da Bull" Simonsen
Niclas "Two Stab" Fjälltoft
Erik "The Enforcer" Lindström

Kvällens Homecoming "Queen": Johan Beyer, Göteborg*
* - Stad på Sveriges västkust, saknar i princip betydelse (ägs nu av Ford).

Anmälan senast 4/23: Lägg en lapp i skrinet bakom kyrkan vid den stora eken eller........
E-mail: erik.l@ix.netcom.com (mottager också adressändringar året om)
Voicemail: (800) 688-2715, 2, ext. 947
Bemannad tel.: (914) 345-8486 Martin arb.

Vi efterlyser Ärt-veteraner som vid det här laget lider av stel snaps-armbåge. Kom igen och mjuka upp denna viktiga kroppsdel. En behandling i månaden täcks av försäkringsbolaget "BlueCross / YellowShot".